Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Totally, hindi na ako nagkakagusto sa mga babae dahil ang gusto ko ay lalaki. Nagpunta sa Amerika noon ang girlfriend ko kasama ng pamilya niya. Sa pangungulila ko, isang kaibigan ang nagmalasakit sa akin.